chong tham sua chua nha

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:316. Error 9: Invalid character
Home
PDF. In Email

H? thang my l m?t trong nh?ng k?t c?u th??ng ???c thi?t k? n?m m so v?i cao ?? m?t ??t t? nhin. Do ? tc ??ng c?a n??c ng?m, n??c th?i ??n k?t c?u l m?t v?n ?? khng th? trnh kh?i.
Ch?ng th?m h? thang my l vi?c lm gip cho n??c ng?m, n??c th?i khng xm nh?p vo trong gy ?nh h??ng ??n h? thng my mc c?a thang my.
1. Ph??ng n thi cng dn mng:
Ph??ng n dn mng b?c k?t c?u l m?t trong nh?ng ph??ng n c tnh hi?u qu? cao trong cng tc ch?ng th?m.
Ph??ng n dn mng b?c k?t c?u ???c thi cng ngay sau khi cng tc ?? b tng lt ?y h? thang ???c thi cng.
Cc b??c thi cng dn mng nh? sau:
-V? sinh b? m?t b tng lt.
-Qut 1 l?p lt Primer cho ton b? khu v?c c?u thang.

Đọc thêm...
 
PDF. In Email

Th?m, d?t l c?n b?nh nan y v cng kh ch?a ??i v?i ngi nh c?a b?n, c?n b?nh ny cng ??c bi?t pht tc khi ma m?a ??n.

Th?m, d?t do r?t nhi?u nguyn nhn, nhi?u nh s?a ch?ng th?m nhi?u l?n v?n b? th?m d?t. Cc ?i?m th?m d?t l nh?ng khu v?c th??ng ti?p xc v?i n??c (khe co gin, khe h?, n?t c? tr?n, c? ?ng xuyn sn, b? n??c, h? thang my, sn v? sinh, sn mi, sn th??ng), vo ma m?a bo, l??ng n??c c?n thot l?n v n??c s? gy th?m d?t cng trnh dn d?ng. H?u h?t gia ch? khi th?y nh b? th?m nh? ? t?c l??i b? qua, lu ngy gy th?m d?t trn di?n r?ng m?i tm th? s?a ch?a.

Vi?c ch?ng th?m r?t kh, ?i h?i th? chuyn nghi?p ch?ng th?m, c kinh nghi?m, thi cng ?ng quy trnh v c?n th?n m?i x? l ???c. V?i nh t?p th?, chung c? c thi?t k? nhi?u khi th? c?ng ph?i my m ??c nt sn, t??ng theo cc ???ng ?ng m ?? tm. Cn nh xy t? pht khng b?n v? tm ch? th?m r?t kh, nhi?u khi lm ?i lm l?i khng h?t th?m ...

?? gi?i quy?t tri?t ??, ???c b?o hnh di h?n v ch?n ch?n b?n s? hi lng.

Hy lin h? v?i chng ti b?t c? khi no b?n c?n, b?n lun lun nh?n ???c s? t? v?n nhi?t tnh nh?t t? chng ti.
****** Hotline:0913.897.839 (Mr D?ng)

 
PDF. In Email

Th?m d?t lun l n?i m ?nh ??i v?i cc cng trnh xy d?ng, nh ?. N khng nh?ng lm h? h?i k?t c?u c?a ton b? ngi nh m cn gy m?t th?m m?, ?nh h??ng ??n sinh ho?t c?a m?i ng??i trong gia ?nh. Chnh v v?y, ?? c th? b?o v? ngi nh khng b? th?m d?t cc gia ?nh c?n ph?i c nh?ng bi?n php ch?ng th?m k?p th?i v hi?u qu?.

Theo cc chuyn gia trong gi?i thi cng xy d?ng, ch?ng th?m l m?t trong nh?ng khu v cng quan tr?ng c?aqu trnhxy d?ng m?t ngi nh.

Tuy nhin, ?y l?il khu hayb? cc ??n v? thi cng v c? b?n thngia ch? d?b? qua nh?t. M?t khi cng trnh? b? th?m, d?t th s? c? s? khng ch? x?y ra ? ?i?m A m cn cth? ?i ??n cc ?i?m B, C, D n?a, khi ?r?t kh ?? c th?tr? d?t ?i?m v?n ??.

N?u nh? trong qu trnh thi cng, cng vi?cch?ng th?m khng ???c lmt?t th trong sinh ho?t sau ?, gia ch? s? ph?i gnh ch?un?i phi?n toi tri?n min, cn ??n v? thi cng c?ng s? v cng ?au ??u ?? tm ranguyn nhn gyth?m d?t.

M?i ki?u th?m d?t l?i c?n ph?i x? l theo cc cch khc nhau... ?? qu trnh ch?ng th?m d?t ???c hi?u qu? v an ton cc gia ch? nn tm ??n cc ??n v? ch?ng th?m chuyn nghi?p, uy tn th m?i ch?a kh?i b?nh v khng ph?i ch?u c?nh ti?n m?t t?t mang.

Cng Ty TNHH Ch?ng Th?m V Xy D?ng Ph D?ng V?i nhi?u n?m kinh nghi?m lm vi?c trong l?nh v?c ch?ng th?m lun mong mu?n ?em ??n cho qu khch hng m?t d?ch v? ch?t l??ng v uy tn nh?t. ??n v?i chng ti m?i n?i lo th?m d?t c?a gia ?nh b?n s? khng cn n?a, ngoi ra b?n c?ng hon ton c th? yn tm b?i cng ty lun c ch? ?? b?o hnh di h?n.

Hy lin h? v?i chng ti b?t c? khi no b?n c?n, b?n lun lun nh?n ???c s? t? v?n nhi?t tnh nh?t t? chng ti.
****** Hotline:0913.897.839 (Mr D?ng)

 
PDF. In Email

Hi?n nay t?i Vi?t nam, cc ch? ??u t? khi xy d?ng cng trnh, ta nh, chung c? cao t?ng ? kh quan tm ??n vi?c ch?ng th?m m?i cng trnh. V vi?c ny ? tr? thnh nh?ng y?u t?t c?t li khng th? thi?u ???c cho m?i cng trnh, ??m b?o tnh b?n v?ng di lu, v tu?i th? cng trnh.

Ng??c l?i, h?u h?t cc cng trnh dn d?ng, c?n h? dn sinh, l?i ch?a tr tr?ng ??n vi?c ch?ng th?m m?t cch chuyn nghi?p ?? ??m b?o ch?t l??ng ngi nh c?a mnh, m thay vo ? s? d?ng cc bi?n php th s?, thi?u tnh chuyn nghi?p ?? x? l t?m b? ngi nh c?a mnh. ?i?u ny ? d?n ??n nhi?u sai l?m ?ng ti?c sau khi cng trnh ???c hon thi?n m?t th?i gian v ??a vo s? d?ng. C? th? nh? tnh tr?ng th?m d?t di?n ra th??ng xuyn gy b?t ti?n trong sinh ho?t hng ngy cho chnh ng??i ch? ngi nh.

Chnh v v?y, v?i th?i ti?t nng ?m, m?a nhi?u t?i Vi?t Nam, ??c bi?t l khu v?c cc Thnh Ph? t?p trung dn c?, tnh tr?ng b? th?m d?t x?y ra ??i v?i h?u h?t cc cng trnh dn sinh gy ?nh h??ng t?i sinh ho?t ng??i dn, ??c bi?t l chi ph s?a ch?ng t?n km h?n r?t nhi?u l?n so v?i ch?ng th?m m?i ngay t? ??u.

Đọc thêm...
 
Ch?ng Th?m T??ng PDF. In Email

Ch?ng th?m t??ng: Hi?n t??ng t??ng b? th?m d?t, chn t??ng b? th?m m?c ?ang ngy cng tr? thnh ph? bi?n ??i v?i cc cng trnh khng ???c x? l ch?ng th?m m?t cch chuyn nghi?p ngay t? ??u. ?i?u ny ? gy nn nhi?u phi?n ph?c, c?n tr? vi?c sinh ho?t hng ngy c?a cc h? gia ?nh. Bn c?nh ?, ?m m?c do th?m d?t gy nn c?ng l nguyn nhn c?a m?t s? b?nh v? ???ng h h?p ?nh h??ng ??n s?c kh?e con ng??i.

D??i ?y Ph D?ng xin nu ra nguyn nhn, s? tc ??ng v ?? xu?t m?t s? ph??ng n ch?ng th?m t??ng c th? gi?i quy?t tri?t ?? tnh tr?ng ny.

Đọc thêm...
 


Trang 1 trong tổng số 7

Tm ki?m

Cng Trnh Ph D?ng

JA slide show
 

Video Ch?ng Th?m

??I L SIKA TP. HCM