Chống thấm WC In

Chong Tham WC Bao Hanh Dai Han

Nơi tiếp giáp xung quanh tường của nhà bếp và gian nhà vệ sinh với sàn là nơi thấm chủ yếu, ở đây dễ xuất hiện thấm dột nhất, nói chung vì nước đọng trên mặt sàn trong phòng của tầng trên chảy xuống bếp, gian vệ sinh của tầng dưới theo các vết nứt ở chân tường, làm cho trần của tầng dưới và tường xung quanh xuất hiện thấm dột.

Nguyên nhân

- Một số phòng dùng sàn dạng dầm như panel làm kết cấu sàn nhà, dưới tác động của tải trọng thường xuyên, sàn xuất hiện biến dạng uốn cong làm cho chỗ tiếp giáp của mép sàn với tường đứng xuất hiện vết nút, nước đọng trong phòng chảy xuống tầng dưới theo các vết nút gây nên thấm dột

- Độ dốc của mặt sàn không thoả đáng, hoặc chỗ thoát nước cao hơn mặt nền, làm cho nước trên sàn của nhà thoát ra không được, khiến cho chân tường luôn luôn đọng nước, dưới tác động của mao quản, nước thấm vào thân tường theo các vết nứt nhỏ sàn, tường, thân tường dần dần bão hoà nước, gây nên thấm

Phương pháp xử lí

- Phương pháp nhồi "Conplug" dọc theo chỗ tiếp giáp của mặt tường và sàn chỗ thấm nước, dùng đục đục một rãnh có mặt cắt là hình thang ngược hoặc hình chữ nhật, sâu khoảng 20mm, rộng l0~20mm, sau khi dọn sạch trong rãnh và rửa sạch bằng nước, nhồi “Conplug” , sau đó dùng vữa láng phẳng .

- Phương pháp trám khe Lemax PU: nếu vết nút ở chân tường tương đối nhỏ, nước thấm không nghiêm trọng, có thể xử lí bằng phương pháp trám khe. Phương pháp xử lí cụ thể là ở chỗ vết nút quét lớp sơn chống thấm, đồng thời trám vật liệu tăng cường để bịt vết nút.


- Phương pháp đắp thêm sàn: dùng cho các sàn của bếp, gian vệ sinh có dốc ngược tới chỗ thoát nước hoặc chỗ thoát nước cao hơn sàn, nước đọng không thể chảy tới chỗ thoát nước dọc theo sàn. Khi xử lí tốt nhất dỡ bỏ nền, láng lại theo độ dốc mới. Nếu độ dốc ngược tương đối nhỏ, chỗ thoát nước cao hơn mặt sàn cũng nhỏ, có thể tạo lại độ dốc ngay trên sàn cũ, láng thêm vữa và lát, làm cho nước trên sàn có thể chảy tới chỗ thoát nước.